273072374_1321274338385300_5004479633911863403_n (1)

Børnepolitik i Horsens fS

Som DBU Børneklub agerer Horsens fS i overensstemmelse med DBU’s børnesyn.

Horsens fS har vedtaget denne børnepolitik, samt nedskrevet klubbens værdier og holdninger, for at sikre, at klubbens børn og unge kan færdes trygt i Horsens fS.

Børnerettigheder i Horsens fS

I Horsens fS vil vi skabe et rum, hvor børn kan udvikle sig menneskeligt, samt sportsligt i et trygt miljø. Derfor har Horsens fS udformet et reglement, som alle i og omkring klubben stræber efter, således vi får skabt de bedste rammer for børnene. Alle forældre, spillere og trænere spiller en vigtig rolle i at overholde dette reglement, både under, mellem og efter træningerne.

Område Retningslinjer Kontakt
Børneattest I Horsens fS bliver der indhentet Børneattest ved ny ansættelse samt hver år i august måned, på alle trænere og leder der har med børn og ungdom at gøre. Børneattester indhentes ene og alene af Horsens fS. Bestyrelsen & Birgit
Brug af omklædnings rum I Horsens fS opfordre vil alle til at benytte vores omklædningsrum før og efter kampe. Dette styrker fællesskabet og bidrager til at børn får et naturligt forhold til det at klæde om sammen med andre. Drenge og piger klæder altid om hver for sig. Bestyrelsen
Trænerens færden i omklædnings rum I Horsens fS opfordre vi til minimal brug af mobil telefon i omklædningsrummet så det sociale fællesskab forstærkes. Der må ALDRIG tages billeder/video i situationer hvor børn er helt eller delvis afklædt. Dog er dette tilladt i forbindelse med afvikling af sejrssang og mod forudgående italesættelse. Bestyrelsen
Brug af mobil i omklædnings rum I Horsens fS opfordre vil til minimal brug af mobiltelefon i omklædningsrummet så det sociale fællesskab forstærkes. Der må ALDRIG tages billeder/video i situationer hvor børn er helt eller delvis afklædt. Dog er dette tilladt i forbindelse med afvikling af sejrssang og mod forudgående italesættelse. Bestyrelsen
Kommunikation mellem træner og spiller I Horsens fS skal al kommunikation, uden for banen, mellem træner og spiller gå gennem spillerens forældre via enten SMS, telefon, mail, facebook, Messenger eller kampklar. Bestyrelsen
Sprogbrug i klubben I Horsens fS taler vi pænt til hinanden, både på og udenfor banen. Bestyrelsen
Mobning og mistrivsel i Horsens fS I Horsens fS accepteres mobning ikke, skulle det mod alt forventning opstå, så bedes forurettet forældre kontakte børneudviklingstræner og bestyrelsesmedlem Amalie Nielsen, for i samarbejde med klubben at finde den bedste løsning på den givende situation. Bestyrelsen & Børneudviklingstræner
Mistanke om seksuel krænkelse Alle med tilknytning til HFS har pligt til at rette henvendelse til børneudviklingstræner samt bestyrelsesmedlem Amalie Nielsen på 27581559, hvis man har mistanke om overgreb på børn.

Bestyrelsen vil derefter blive ekstra ordinært indkaldt for at lave en handlingsplan, samt politianmelde vedkommende.

Bestyrelsen & Børneudviklingstræner
Acceptabel fysisk kontakt I HFS ved vi at børn har forskellige behov for fysisk kontakt. Der er tilladt i situationen at give en spiller et kram, high-five eller skulderklap i forbindelse med træning/kamp hvis barnet selv udtrykker behovet der for. Dog må dette kun ste i offentligt rum. Det er ikke tilladt at sparke, slå eller gribe fat i barnet samt at berøre intime dele. Bestyrelsen
Indtagelse af alkohol I Horsens fS må træner/ledere/chauffører ikke indtage alkohol i forbindelse med træning og kamp. Horsens fS henstiller til at træner/ledere ikke indtager alkohol/minimere indtagelsen af alkohol i caféen så længe der er børn til stede.
I forbindelse med stævner med overnatning henstiller vi til at der først indtages alkohol efter at børnene er lagt i seng.
Bestyrelsen & Børneudviklingstræner

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, kan der rettes henvendelse til kontor@horsensfs.dk


Find dit hold her