273072374_1321274338385300_5004479633911863403_n (1)

Indkaldelse – HFS ordinær generalforsamling 2022 – d. 29/3 KL: 19.00

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.

 

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 

 1. Forelæggelse af regnskab og budget for kommende regnskabsår.

 

 1. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

 

 1. Behandling af indkomne forslag

 

 1. Valg af formand (lige år)
 • Flemming Jensen (ønsker genvalg)

 

 1. Valg af kasserer (ulige år).

 

 1. Valg af bestyrelse for 2 år.
 • Amalie N. Nielsen (ønsker genvalg)
 • Brian Gindeberg (ønsker genvalg)
 • Jørgen B. Christensen (ønsker ikke genvalg)

 

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

 

 1. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.

 

 1. Eventuelt.